O nas

O nas

Zavetišče Ljubljana je vodilno zavetišče v Sloveniji, ki živalim nudi najvišji strokovni standard oskrbe.

Info

Info

Tukaj najdete aktualna obvestila, novice in številne druge informacije.

Storitve

Storitve

Prizadevamo si ponuditi še več in vas vabimo, da nas obiščete.

Medijsko središče

Medijsko središče

Vse informacije in aktualne objave za medije zbrane na enem mestu.

Za občine
Zavetisce ljubljana logo
Posvoji

Posvoji

Živali na voljo za posvojitev, postopek posvojitve, nasveti za skrb za živali, zgodbe oddanih živali itd.

Najdene

Najdene

Živali, ki so bile najdene in prepeljane v zavetišče, ter postopek vračanja.

Izgubljene

Izgubljene

Če ste žival izgubili, se seznanite s postopkom obveščanja in na naši spletni strani objavite njene slike.

Zavetišče Ljubljana v letu 2022 - sprejeli in oskrbeli smo več kot 2000 živali

16. marec 2023

Zavetišče Ljubljana je v letu 2022 sprejelo skupno 2.165 živali, od tega 1.743 mačk, 377 psov in 45 ostalih živali.

V letu 2022 smo skupno opravili 1170 izhodov. Največ izhodov je bilo v oktobru, skupaj kar 159, saj smo, ker nam je to dopuščalo vreme, začeli z odlovom prostoživečih mačk. 

Mačke

Pred obrazložitvijo preglednice o statistiki živali podajamo slovar uporabljene terminologije:

Sprejeta mačka: mačke, ki so bile kakorkoli obravnavane in evidentirane v Zavetišču.

Prostoživeča mačka: brezdomna mačka, potomka udomačenih mačk, ki nima lastnika in živi prosto v okolici. Takšnih mačk v Zavetišču praviloma ne nameščamo, pač pa jih po posegu vrnemo v okolje.

Zapuščena mačka: mačka, ki se ji je lastnik odrekel ali druga mačka, za katero se predvideva, da ima lastnika, a je neznan. V nadaljevanju mačka.

Lastniška mačka: Mačka, ki ima nedvoumne znake lastništva.

Mačji mladič: po zakonu je mačka mladič do dopolnjenega enega leta starosti.

Sesni mladič: mladič do 1. meseca starosti. Iz navedb v zakonodaji je mogoče sklepati, da so mladiči smatrani kot sesni do vključno 3. meseca starosti.

Vrnjene lastniku (v nadaljevanju vrnjene), mačke, ki se vrnejo lastniku.

 

V letu 2022 smo sprejeli 1.743 mačk, kar je 115 mačk manj kot leta 2021. Iz Mestne občine Ljubljana (MOL) smo sprejeli kar 195 mačk manj kot leto poprej, se je pa število sprejetih mačk iz drugih občin povečalo na račun širjenja pristojnosti. In sicer smo v letu 2022 sprejeli 818 mačk iz drugih občin, kar je  80 mačk več kot leta 2021.

V okolje smo vrnili 768 prostoživečih mačk.

Lastnikom smo vrnili 85 mačk. Vse neoznačene smo predhodno označili z mikročipom in izdali potni list za hišne živali. Podatke o živali in skrbniku smo vnesli v CRHŽ. 

V nov dom smo oddali 500 mačk, kar primerljivo z zadnjimi leti. Pred oddajo novemu skrbniku smo jih sterilizirali / kastrirali in označili z mikročipom ter izdali potni list. Podatke o živalih in novih skrbnikih smo vnesli v CRHŽ. 

V druga (pristojna) zavetišča smo predali eno mačko, najdeno na območju občine Log Dragomer.

Med izgubami beležimo 43 poginov in 294 evtanazij. Najpogostejši razlog za evtanazijo ostaja  okužba z virusom imunske pomanjkljivosti mačk (FIV) in neozdravljive bolezni. V letu 2022 beležimo le 11 evtanazij mačk, ki so bile pozitivne na FPV (virus mačje kuge), kar je le 18 odstotkov evtanazij zaradi mačje kuge glede na leto 2021.


Število mačk sprejetih iz občin Brezovica, MOK, Tržič, Naklo, Vrhnika, Radovljica, Borovica, Gorje, Postojna, Cerknica, Loška dolina in Bloke glede na MOL v letu 2022

V letu 2022 smo območje pristojnosti razširili iz že obstoječih 9 občin še na občino Loška dolina, občino Postojna, občino Bloke in občino Cerknica.

 

Oskrba mačk po posamezni občini

Iz Mestne občine Ljubljana smo v letu 2022 sprejeli 925 mačk, kar je sicer 195 mačk manj kot leta 2021. Na splošno lahko rečemo, da je populacija mačk v Ljubljani razmeroma zdrava in se počasi, a vztrajno stara. Znanemu lastniku smo vrnili 77 mačk, kar predstavlja veliko večino vseh skrbniku vrnjenih mačk. To potrjuje, da se odgovornost do mačk v Ljubljani še naprej vse hitreje dviguje. Tudi večina novemu skrbniku oddanih mačk izhaja iz Ljubljane, saj smo v posvojitev novemu lastniku oddali kar 312 ''ljubljanskih'' mačk, kar predstavlja dve tretjini vseh oddanih v posvojitev. 

 

V letu 2022 smo iz Mestne občine Kranj sprejeli 204 mačke, kar je največ med vsemi ostalimi občinami. Po protokolu prostoživeče mačke smo oskrbeli in nazaj v okolje vrnili 113 prostoživečih mačk, ki predstavljajo več kot polovico sprejetih mačk. Novemu skrbniku smo v posvojitev oddali 48 mačk. Zaradi hudih poškodb ali bolezni so poginile 4 mačke, 27 zapuščenih in 10 prostoživečih mačk pa smo evtanazirali.  Skupno izgube  predstavljajo 41 mačk.

 

Iz občine Tržič smo v letu 2022 sprejeli 73 mačk. Po oskrbi smo v okolje, kot prostoživeče vrnili 42 mačk, 21 mačk smo oddali v posvojitev novim lastnikom, 3 pa smo vrnili znanemu skrbniku. 8 mačk je bilo v skladu s protokoli evtanaziranih.

 

Število oskrbljenih mačk iz občine Radovljica se je glede na prejšnje leto povečalo. Sprejeli in oskrbeli smo 93 mačk. V okolje, kot prostoživeče mačke smo vrnili 49 mačk, kar predstavlja dobro polovico vseh sprejetih mačk. Novim skrbnikom smo v posvojitev oddali 17 mačk. Po protokolu Zavetišča smo evtanazirali 14 prostoživečih in 4 zapuščene mačke, večinoma zaradi okužbe s FIV in FeLV virusoma, ter mačjo kugo. Dve mački sta poginili, podobno kot leto poprej. 

 

Iz občine Naklo smo sprejeli tretjino mačk v primerjavi z letom 2021, saj smo oskrbeli 14 mačk. Oskrbeli smo dve prostoživeči mački, ki smo ju  po oskrbi vrnili v okolje. Novemu lastniku smo oddali 3 mačke, 4 mačke smo evtanazirali, dve pa sta poginili.

 

Iz občine Brezovica smo sprejeli 110 mačk, kar je 19 mačk manj kot prejšnje leto. Kot prostoživeče mačke smo po oskrbi vrnili nazaj v okolje 39 mačk. Eno izgubljeno mačko smo vrnili znanemu lastniku, 34 mačk pa smo oddali v posvojitev novemu skrbniku. Večina mačk je bila evtanazirana zaradi okužbe z virusoma FIV in FeLV, 6 mačk je bilo evtanaziranih zaradi bolezni, 5 pa zaradi travme. Med izgube štejemo tudi 7 poginov.

Iz Občine Borovnica smo sprejeli 27 mačk, eno smo vrnili lastniku, 10 smo jih oddali novemu lastniku in 11 prostoživečih mačk smo vrnili v okolje. Pet mačk smo evtanazirali, dve zaradi hujše poškodbe, tri pa so bile neozdravljivo bolne.

 

Iz občine Vrhnika smo v letu 2022 sprejeli 94 mačk, kar je 15 odstotkov več kot leto poprej. Kot prostoživeče smo po oskrbi nazaj v okolje vrnili 52 mačk, kar je za polovico več kot leto poprej. Znanemu skrbniku smo vrnili dve izgubljeni mački, 22 pa smo jih oddali v posvojitev. Evtanazirali smo 10 mačk, 7 prostoživečih in 3 zapuščene, ena mačka pa je poginila preko noči.

 

Iz občine Gorje smo v letu 2022 sprejeli 5 mačk, kar je pol manj kot leto poprej. Po oskrbi smo v okolje, kot prostoživeče mačke vrnili 2 prostoživeči mački, eno pa smo evtanazirali. Tri mačke smo oddali v posvojitev novim lastnikom, med njimi sta bili dve iz leta 2021.

 

Iz občine Cerknica smo v letu 2022 sprejeli 52 mačk. 38 prostoživečih mačk smo oskrbeli in vrnili nazaj v okolje, 4 prostoživeče mačke pa smo evtanazirali zaradi okužbe s FIV in FeLV virusom. Novim lastnikom smo oddali 4 zapuščene mačke, eno pa smo evtanazirali zaradi hujše bolezni.

 

Iz občine Loška dolina smo v letu 2022 sprejeli 12 mačk. Po oskrbi je bilo v okolje vrnjenih 9 prostoživečih mačk, dve mački sta bili oddani, ena pa evtanazirana zaradi bolezni.

 

Iz občine Postojna smo v letu 2022 sprejeli 136 mačk. Ena mačka je bila vrnjena znanemu skrbniku, v posvojitev novemu skrbniku pa je bilo oddanih 22 mačk. Pet zapuščenih mačk je bilo evtanaziranih zaradi neozdravljive bolezni ali poškodbe. V okolje je bilo vrnjenih 90 prostoživečih mačk, 15 pa jih je bilo evtanaziranih, večinoma zaradi okužbe s FIV in FeLV virusom.

 

Z občino Bloke smo začeli sodelovati v mesecu oktobru 2022 in do 31.12.2022 nismo v zavetišče sprejeli nobene mačke.

 

V letu 2022 smo evtanazirali 294 mačk. Najpogostejši razlog za evtanazijo je še vedno mačji aids – FIV. Zaradi mačjega aidsa smo v letu 2022 evtanazirali 103 mačke, kar predstavlja kar 30% vseh evtanaziranih mačk. 10 mačk poleg virusa FIV okuženih še z virusom mačje levkemije (FeLV). Primeri hudih poškodb predstavljajo skoraj 16% evtanazij in so primerljivi z letom 2021. V zadnjih letih vztrajno raste število drugih bolezni, predvsem geriatričnih bolezni (odpoved ledvic), zaradi katerih smo evtanazirali 95 mačk, kar je kar 34 mačk več kot leto poprej in predstavlja 32% vseh evtanazij. Slednje potrjuje dejstvo, da se popoulacija predvsem prostoživečih mačk stara. 

Mačk, ki so pozitivne na mačji aids in ne kažejo znakov okužbe ter so socializirane oziroma jim je mogoče najti posvojitelja, ne evtanaziramo.

  

Število opravljenih S/K in ostalih posegov od 2020–2022

Skupno smo pri mačkah opravili kar 1.242 kirurških posegov, večinoma sterilizacij in kastracij, ostalih posegov pa je bilo 77. Opravili smo štiri čiščenja zobnega kamna, 27 puljenj zob, dve odstranitvi očesa, dve fiksaciji tretje veke, štiri amputacije repa, eno amputacijo prstov in tri amputacije uhljev. Zaradi poškodbe stegnenic smo štirim mačkam odstranili glavico stegnenice. Operirali smo eno diafragmatsko hernijo, dve popkovni kili in dva abdominalna kriptorhida. V diagnostične namene smo opravili tudi 2 laparotomiji. Kirurško smo oskrbeli 15 ran in sanirali 8 abscesov.

Pred vračanjem v okolje ali pred oddajo novemu skrbniku smo vse mačke sterilizirali/kastrirali in označili z oznako v desno uho oziroma z mikročipom. 


Psi

V letu 2022 smo prejeli 289 prijav o pogrešanih psih, kar je enako kot leta 2021. Natančno vodenje evidenc nam omogoča neposredno povezovanje najditeljev in skrbnikov in tako vračanje psov domov neposredno na terenu. Prijav najdenih psov v letu 2021 je skupno bilo 661, kar je skoraj enkrat več kot leto poprej. 

 

V letu 2022 smo skupno sprejeli 377 psov, kar 139 več kot leta 2021. Znanemu lastniku je bilo vrnjenih 270 psov, kar predstavlja 72% vseh sprejetih psov. 23 psov je bilo v zavetišče nameščeno z namenom urejanja izvora. 72 psov smo oddali  novim lastnikom, 10 psov pa smo v letu 2022 evtanazirali.

Od znanega lastnika je bilo z odločbo uradnega veterinarja trajno odvzetih 23 psov, kar je kar 17 psov več kot leta 2021. V zavetišče je bilo s strani skrbnika predanih 10 psov, kar je petkratno povečanje glede na leto poprej.

V namen urejanja izvora psa je bilo v Zavetišče Ljubljana v letu 2022 nameščenih 23 psov, ki so bili po končani karanteni in opravljenih potrebnih cepljenjih, vrnjeni lastnikom. Lastniki so poravnali vse stroške namestitve v zavetišču.

Novim lastnikom smo oddali 72 psov, kar je kar 30 več kot v lanskem letu. Povečanje je povezano tudi s povečanim sprejemom glede na leto 2021.

 

Iz območja MOL smo sprejeli 316 psov, ki smo jih v veliki večini (73%) vrnili nazaj lastnikom. Visok delež skrbniku vrnjenih psov je posledica visoke stopnje odgovornosti občanov MOL. Novemu skrbniku smo oddali 55 psov, kar je za polovico več kot leta 2021. Evtanazirali smo 8 psov, 4 na podlagi odločbe veterinarske inšpekcije kot nevarne pse, enega zaradi hujših poškodb in 4 zaradi bolezni.

Na področju Mestne občine Kranj smo sprejeli 15 psov. Nazaj lastniku smo vrnili 11 psov, novemu skrbniku smo oddali 4 pse, enega psa pa smo zaradi bolezni evtanazirali.

Iz občine Brezovica je bilo sprejetih 27 psov. Znanim lastnikom smo vrnili 18 psov, 6 smo jih oddali novemu lastniku, en pes pa je bil evtanaziran po odločbi uradnega veterinarja kot nevaren pes.

Iz občine Borovnica smo v letu 2022 sprejeli 2 psa in eden je bil oddan novemu lastniku.

Oba psa sprejeta iz občine Cerknica sta bila vrnjena znanemu lastniku.

Iz občine Radovljica so bili sprejeti 4 psi, trije so bili vrnjeni lastnikom, eden pa je bil oddan novemu lastniku.

Oba psa iz občine Naklo sta bila vrnjena znanemu lastniku.

Iz občine Postojna smo sprejeli 5 psov. Eden je bil vrnjen znanemu lastniku, trije pa so bili oddani novemu lastniku.

 Iz občine Vrhnika smo sprejeli 4 pse, 2 smo vrnili znanemu lastniku, 2 pa smo oddali novemu lastniku.

Iz občin Tržič, Loška dolina in Bloke v letu 2022 nismo sprejeli nobenega psa.

Trend sprejema in oddaje psov ter vračanja lastnikom po letih od 2017 do 2022

Od sprejetih 377 psov smo 270 psov vrnili lastnikom, kar predstavlja 71% psov. V posvojitev novim lastnikom pa smo oddali 72 psov, kar je skoraj polovico več kot leta 2021. 

 

Delež psov sprejetih iz občin Naklo, Borovnica, Tržič, Radovljica, Brezovica, Vrhnika, Gorje, MOK, Postojna, Loška dolina, Cerknica, Bloke glede na MOL od 2011 do 2022

Daleč največji delež, kar 84% sprejetih psov predstavljajo psi najdeni na območju MOL, čeprav se negativen trend zapuščenih psov na območju MOL še kar nadaljuje.  Še dodatno razveseljuje dejstvo, da je kar 73% njih vrnjenih skrbniku. 

 

Višji sprejem je botroval višji zasedenosti kot prejšnja leta. Stanje psov nameščenih v zavetišču se je začelo povečevati v drugi polovici leta 2022 in v decembru smo prvič zapolnili kapacitete zavetišča. Največ nameščenih psov (47) je bilo v Zavetišču v decembru, razlog je bil namestitev devetih psov, po odločbi uradnega veterinarja, iz Občine Celje. 

 

Po odločbi uradnega veterinarja smo kot nevarne evtanazirali pet psov. Dva psa pa sta bila evtanazirana iz veterinarskih razlogov zaradi bolezni, ter en zaradi hudih poškodb. 

V letu 2022 smo opravili 38 sterilizacij in 43 kastracij psov.

 

Delež ne-označenih psov (mikročipiranih) v letih 2018-2022

V letu 2022 je bil delež neoznačenih psov nekoliko višji kot leto poprej. Razlog za povečanje je bil nameščanje neoznačenih psov v Zavetišče z namenom urejanja izvora psa. 


Druge živali

V letu 2022 smo sprejeli 45 ostalih hišnih živali. Največ je bilo sobnih ptic (15), sledijo kunci (10) in želve (8). Iz Meste občine Ljubljana smo sprejeli 38 živali, 5 živali (2 kunca, želvo, skobčevko in zebrico) iz Občine Brezovica, eno kopensko želvo iz Občine Radovljica in goloba iz Mestne občine Kranj.

Tri deguje in dva gekona smo sprejeli v zavetišče v začasno namestitev s strani MNZ in so bili vrnjeni lastniku, ki je tudi poravnal stroške oskrbe. Poleg teh so bili vrnjeni lastniku tudi papige konura, agapornis in nimfa, ter grlica. Skupaj smo lastnikom vrnili 9 ostalih hišnih živali.

Novim lastnikom smo oddali 30 živali, želvo rumenovratko pa smo predali pristojnemu društvu. In sicer smo oddali 9 kuncev, 3 miši, morskega prašička, ribo, 6 skobčevk, 2 kanarčka, zebrico in bradato agamo. Vse oddane kunce in morskega prašička smo sterilizirali oziroma kastrirali, tako da smo opravili 5 sterilizacij in 4 kastracije pri kuncih, ter eno kastracijo pri morskem prašičku.

 

Zavetišče Ljubljana

Aktualne novice

Živali, ki iščejo dom

Bolha
V karanteni
Bolha
odrasel
Bejbi
V karanteni
Bejbi
mladič
Buba
Rezerviran/a
Buba
odrasel
Biba
V karanteni
Biba
odrasel

Dogajanje v zavetišču, nasveti in aktualne novice v tvojem e-poštnem predalu

Prijavi se na spletne novice in prejmi informacijo med prvimi