Zavetisce ljubljana logo
Nekateri potrebujemo
nekaj več pozornosti
Naslovnica

Postopek posvojitve živali iz Zavetišča Ljubljana

Posvojitev živali iz zavetišča je pomembna življenjska odločitev in prav je, da ji namenimo malce več časa in si privoščimo tehtnega premisleka. Običajno poteka po naslednjem vrstnem redu: 

1. Najprej vam predlagamo, da si na spletni strani Zavetišča ogledate živali, ki so na voljo za posvojitev 

Pri živalih predvsem preverite njihov karakter in bodite pozorni na morebitne posebnosti. Izgled živali naj bo zadnja kljukica na seznamu želja, saj je za uspešno sobivanje veliko bolj pomembno vaše ujemanje z izbrano živaljo. Karakter in posebnosti živali primerjajte s pričakovanji in s svojim življenjskim stilom ter premislite, kako se bo izbrana žival vključila v vaše okolje in življenje.                      
Poleg podatkov na spletni strani zavetišča, lahko morebitne dodatne informacije o izbrani živali dobite tudi vsak delavnik, od 8.00 do 14.00 ure:

2. Rezervirajte termin za spoznavni obisk izbrane živali

Za ogled izbrane živali je potrebo rezervirati termin, ki ga najlažje rezervirate s pomočjo spletnega obrazca.

* termin obiska je potrjen šele, ko iz zavetišča po elektronski pošti prejmete potrditev izbranega datuma in ure. 

3. Spoznavni obisk in ogled živali 

Po potrjenem terminu si v zavetišču ogledate izbrano žival in se pogovorite z oskrbnikom. 

Pse si kandidati ogledujejo v tekališčih oziroma izpustih v zavetišču. Ob tem morajo skrbeti za lastno varnost in varnost psov tako, da zapirajo vhodna vrata za seboj, ne odpirajo vrat v tekališča ali izpuste, ne hranijo psov in se jih ne poskušajo dotikati.

Mačke si kandidati ogledujejo v odprtem oddelku za mačke. Ob tem morajo skrbeti za lastno varnost in varnost mačk tako, da zapirajo vhodna vrata za seboj, ne odpirajo vrat v bivalne prostore mačk, mačk ne hranijo in se jih ne poskušajo dotikati.

Druge hišne živali si potencialni posvojitelji ogledajo ob prisotnosti oskrbnika.

4. Izpolnite Vprašalnik za posvojitelje

Ob prihodu v zavetišče in pred ogledom izbrane živali, kandidati najprej izpolnijo Vprašalnik za posvojitev psa oziroma mačke. V vprašalniku kandidat navede osebne podatke, dosedanje izkušnje z živalmi, želje in pogoje namestitve ter oskrbe, ki jih nudi oziroma druge informacije v skladu z vprašalnikom. Za resničnost navedenih podatkov kandidat jamči s podpisom in se istočasno strinja, da je s trenutkom prevzema psa ali druge hišne živali kazensko in materialno odgovoren v primeru morebitne škode, ki bi jo njemu ali komurkoli drugemu povzročila zapuščena žival, ki jo je kakorkoli prevzel.

Oskrbnik, ki žival v imenu Zavetišča Ljubljana oddaja, pregleda izpolnjen vprašalnik, se s kandidatom pogovori, mu svetuje in po lastni strokovni presoji posvojitev odobri ali zavrne. Glede na lastno presojo oskrbnika ima vodja Zavetišča Ljubljana možnost izključne presoje glede odobritev posvojitve. Ob tem oskrbnik živali kandidatu izda vse želene informacije v zvezi z izbrano živaljo, ki so mu znane oziroma mu svetuje posvojitev druge živali.

5. Dodatni obiski ter sprehajanje in rokovanje z izbranimi živalmi za posvojitev

Kandidat lahko izbranega psa pred dokončno posvojitvijo večkrat pelje na sprehod v izpust, vendar ne več kot petkrat in ne več kot treh psov v istem postopku. Dodatne obiske odobri vodja zavetišča oziroma njegov namestnik. V tem času žival ni rezervirana in se lahko odda tudi drugemu kandidatu. Kandidat se ob spoznavanjem s psom smiselno ravna v skladu s Sprehajalnim redom z razliko, da se sprehodi izvajajo v času posvojitev. Mačko ali drugo hišno žival lahko kandidati primejo v naročje, božajo, jo pobliže spoznajo, vendar je ne odnašajo iz zaprtih prostorov.

6. Posvojitev in prevzem živali 

Kandidat, ki izpolnjuje pogoje in je posvojitev odobrena s strani Zavetišča, prevzame izbrano žival s sklenitvijo Pogodbe o prevzemu psa iz Zavetišča za zapuščene živali Ljubljana, Pogodbe o prevzemu mačke iz Zavetišča za zapuščene živali Ljubljana, oziroma Pogodbe o prevzemu druge hišne živali iz Zavetišča za zapuščene živali Ljubljana. S podpisom pogodbe se posvojitelj zaveže, da bo za žival ustrezno skrbel in ravnal, kot je navedeno v pogodbi. Pred prevzemom izbrane živali posvojitelj poravna prispevek Zavetišču v skladu z veljavnim cenikom storitev Zavetišča (cenik posvojitve najdete tukaj ). S podpisom računa posvojitelj postane polnopravni imetnik posvojene živali, z vsemi pravicami in dolžnostmi odgovornega lastnika.

Kaj se dogaja z mačkami, ki so zavržene ali izgubljene ob prihodu v Zavetišče Ljubljana in pred posvojitvijo, si oglejte v spodnjem VIDEU:

Dobro je vedeti še: 

Kaj mora imeti posvojitelj živali pred posvojitvijo?

Pred posvojitvijo psa potrebujete najmanj:

  • pasje ležišče 

  • Povodec in ovratnico ali oprsnico

  • Posode za hrano in vodo

  • Krtače za česanje

Pred posvojitvijo mačke potrebujete najmanj: 

  • Mačje ležišče 

  • Mačje stranišče 

  • Mačji posip (pesek za stranišče) in lopatko 

  • Posodice za hrano in vodo 

  • Nekaj igračk (perje na palici, miške) 

Posvojitelju Zavetišče Ljubljana priloži hrano, ki jo je posvojena žival nazadnje uživala, v količini potreb za 2 dni. Vso ostalo potrebno opremo in hrano posvojitelj zagotovi najkasneje v 2 dneh od dneva posvojitve.

V prvih nekaj dneh po prihodu domov bo žival verjetno še nekoliko zmedena in morda malce bolj divja kot je bila v zavetišču. Razumeti je potrebno, da se mora posvojena žival najprej navaditi na novo okolje, nove ljudi in nov urnik. Prosimo, da živalim omogočite vsaj nekaj mirnih »spoznavnih« dni v vašem domu, da ji date čas, da se navadi. Če pa bi še po 10 ali 14 dneh prihajalo do nenavadnega obnašanja, nas pokličite, da vam svetujemo kako naprej. 

Pogosta vprašanja pred posvojitvijo

Kaj, če imam doma že psa ali muco pa bi rad posvojil še eno muco ali psa?

V primeru, da imate doma že eno ali več živali ali v primeru, da ima izbrana žival vedenjske ali druge posebnosti, je izbrano živali možno vzeti na poskusno oddajo. Gre za poskusno dobo posvojitve, v času katere se preverja združljivost z obstoječimi domačimi živalmi ali obvladovanje posebnosti živali in vpostavitev sobivanja oziroma preverjanje drugih morebitnih zadržkov po dogovoru z zavetiščem. Poskusna doba traja najmanj 1 teden, praviloma 14 dni, le v izjemnih primerih dlje. Izjeme potrjuje vodja zavetišča.

Kako zavetišče poskrbi za dobro zdravstveno stanje živali pred posvojitvijo?

Vse zapuščene živali so klinično pregledane, redno jim odpravljamo parazite, jih cepimo proti kužnim boleznim v skladu s priporočili in strokovnimi smernicami, jih steriliziramo oziroma kastriramo, označimo z mikročipom in imajo Evropski potni list za hišne živali, jih registriramo. Psi, starejši od treh mesecev, so cepljeni tudi proti steklini.

Kaj se zgodi, če je za posvojitev iste živali zainteresiranih več kandidatov?

Če je zainteresiranih kandidatov za posamezno žival več, lahko žival oddamo tistemu, ki nudi najboljše pogoje za namestitev in oskrbo živali. Pogoje ugotavljamo na podlagi predhodno izpolnjenega vprašalnika ali tudi dejansko preverimo izpolnjevanje pogojev na terenu, s čemer se kandidati strinjate s podpisom vprašalnika.

Koliko morajo biti stari posvojitelji živali?

Osebe, mlajše od 16 let, hišne živali ne morejo posvojiti živali iz zavetišča. Osebe, stare od 16 do 18 let, lahko posvojijo s pisno privolitvijo njihovih staršev ali skrbnikov. Torej, žival lahko posvojite, če ste polnoletni in izpolnjujete pogoje ali jih posvojite skupaj s starši, ob izpolnjevanju pogojev.

Kdaj zapuščno žival lahko dobi nov skrbnik živali?

Če skrbnik izgubljene živali ne zahteva vrnitve po preteku osmih dni ali če gre za s strani pristojnih organov pravnomočno odvzeto oziroma v Zavetišče predano žival, lahko tako zapuščeno žival oddamo novemu skrbniku. Vse živali neznanega izvora pa morajo prej v karanteno. Živali iz zavetišča lahko posvojite, ko so na voljo za posvojitev.

Kaj pomeni rezervacija živali?

Rezervacija živali pomeni, da vas zavedemo kot zainteresiranega kandidata za izbrano žival in vas zavetišče obvesti, ko je žival na voljo za oddajo. Za žival se lahko prijavi več zainetresiranih, a praviloma ne več kot pet primernih. Rezervacijo potrdite z izpolnjenim vprašalnikom, ki ga dobite (povezava).  Na prvi dan, ko je žival na voljo za posvojitev, med vsemi prijavljenimi izberemo kandidata, ki nudi najboljše pogoje. V primeru dveh enakovrednih ponudb ima prednost kandidat, ki je prej opravil rezervacijo.

Rezervirate lahko le tiste živali, ki so nastanjene v karanteni oziroma ogled njih ni možen, še niso na voljo za posvojitev in so stare najmanj 8 tednov. Te živali si lahko ogledate preko interneta, predstavljene so v galeriji najdeni psi in najdene mačke. Rezervacijo lahko naročite že, ko je žival sprejeta v zavetišče, če je starejša od osmih tednov in po telefonu ob delavnikih od 8.00 do 14.00 ure.  Žival je rezervirana do konca karantene oziroma do prvega dne možnosti posvojitve. V naslednjih dneh na odprtem oddelku pa žival ni več rezervirana.  Živali, ki so že na odprtem oddelku na voljo za posvojitev si lahko ogledate v galerijah Posvoji psa ali posvoji mačko in jih ni mogoče več rezervirati.

Ali zavetišče po posvojitvi res preverja posvojene živali?

Vsak posvojitelj soglaša, da vas občasno lahko preverjamo ali ustrezno skrbite za posvojeno žival in da boste vse spremembe v zvezi z živaljo (oddaja drugemu lastniku, usmrtitev, pogin, sprememba bivališča in drugih podatkov, ki se vodijo po uradnih evidencah) v zakonitem roku vpisali v Centralni register hišnih živali pri pooblaščeni veterinarski organizaciji in pisno posredovali Zavetišču.

Naši sponzorji in donatorji
Royal CaninOpelData labVeterinarska postaja
Mimovrste