Zavetisce ljubljana logo
Nekateri potrebujemo
nekaj več pozornosti
Naslovnica

Kako oddati svojo žival v Zavetišče Ljubljana?

Zavetišče sprejema neželene pse in mačke, za katere njihovi imetniki nočejo ali iz različnih razlogov ne morejo več skrbeti in prebivajo na območju občin, za katere je pristojno Zavetišče Ljubljana (zemljevid pristojnosti najdete TUKAJ, na dnu strani).

Lastnik mora žival aktivno oddajati 8 dni, objaviti oglas, ki mora vsebovati nagovor, sliko živali in kontakt lastnika ter oglas po elektronski pošti poslati tudi v zavetišče.

Zavetišče 8 dni od uradne prijave pomaga iskati za žival nove skrbnike in jo po izteku 8 dni, ob hkratnem izpolnjevanju zahtevanih pogojev, sprejme v zavetišče. Za uradno prijavo se šteje izpolnjena in po navadni ali elektronski pošti prejeta Izjava skrbnika o predaji psa v zavetišče oziroma Izjava skrbnika o predaji mačke v zavetišče. Izjava je lahko izpolnjena osebno, s strani imetnika živali neposredno v Zavetišču. Zavetišče prijave sprejema vsak delavnik, med 8.00 in 14.00, oziroma v skladu z uradnimi urami Zavetišča. Na podlagi prejete podpisane Izjave se podatke o psu oziroma mački, s kontakti skrbnika objavijo na spletni strani zavetišča, zato imetnik živali z izjavo dovoli objavo podatkov o živali in kontakt.

Oglas za objavo oddajane živali mora vsebovati:

1. Nagovor (npr.: Kuža Fido išče nov dom / Muca Mica išče novega lastnika)

2. Natančne podatke o živali (vrsta, ime, spol, starost, barva in dolžina dlake, velikost, sterilizacija/kastracija, podatki o zdravstvenem stanju, cepljenjih, značajskih lastnostih živali, kje je vajena bivati (notri/zunaj), ali je sobno čista, ali je žival mikročipirana in/ali ima evropski potni list za hišne živali...)

3. Razlog za oddajo živali

4. Kontaktni podatki lastnika (ime, priimek, telefonska številka, kraj, kjer si lahko morebitni posvojitelj ogleda žival)

5. Barvna fotografija (lahko več - do 3) - v .jpg formatu kot priponka elektronske pošte (fotografija naj bo čim lepša in kvalitetna, da žival kar najbolje predstavi).

Besedilo elektronske pošte naj bo oblikovano kot oglas, ki ga ni potrebno nadalje obdelovati.

Nepopolnih oglasov žal ne moremo sprejeti in objaviti na spletu.

Če je oglas poslan med delavnikom do 14. ure, se šteje ta dan kot prvi dan aktivne oddaje, v vseh ostalih primerih pa je prvi dan aktivne oddaje naslednji delovni dan.

Po osmih dneh aktivnega oddajanja se žival lahko preda v zavetišče

Žival mora biti razglistena, cepljena, čipirana in imeti mora potni list. Aktivna oddaja ne pomeni le oddaje oglasa v zavetišče, pač pa od vas pričakujemo tudi, da oglas objavite tudi na drugi spletni strani, oglasnih deskah trgovin za male živali in/ali veterinarskih klinik.

Pred predajo morata biti pes oziroma mačka:

  • nezamenljivo označena (čipiran)

  • imeti veljavni Evropski potni list hišnih živali

  • veljavno cepljena proti steklini (le psi) in drugim kužnim boleznim

  • odpravljeni morajo biti notranji in zunanji paraziti.

V kolikor psi oziroma mačke ne izpolnjujejo zahtevanih pogojev, zavetišče sprejem preloži do izpolnjevanja pogojev. Zavetišče lahko sprejem povsem zavrne, če pogoji ne bodo nikoli izpolnjeni. V nujnih primerih iz opravičljivih razlogov (bolezen, smrt, naravna nesreča ali druge nepremostljive ovire), zavetišče pse oziroma mačke lahko sprejme kljub neizpolnjevanju pogojev. V tem primeru stroške vseh neizpolnjenih pogojev zavetišče prišteje prispevku za zavetišče v skladu z veljavnim cenikom zavetišča.

V zavetišče jo preda lahko le lastnik

Če imetniku psa oziroma mačke v 8 dneh ne uspe oddati novemu skrbniku, lahko psa oziroma mačko preda v zavetišče. Sprejem psa oziroma mačke v Zavetišče je mogoč vsak delavnik od 9.00 – 12.00, ob vnaprejšnjem dogovoru z zavetiščem. Pred sprejemom v zavetišče pse oziroma mačke pregleda veterinar in strokovnjak za vedenje. Živali, ki povsem izpolnjujejo pogoje za sprejem, se takoj po sprejemu namesti na odprti oddelek in oddaja novemu skrbniku. Če imetnik psa ne zagotovi ustrezne vzgoje in šolanja živali in jo kot tako želi predati v zavetišče, je dolžan poravnati morebitne dodatne stroške zavetišča. Skrbnik psa oziroma mačke je dolžan pred predajo v Zavetišče poravnati prispevek Zavetišču v skladu z Veljavnim cenikom Zavetišča. S podpisom na izdani račun Zavetišča se predanemu psu oziroma mački dokončno odpove.

Evtanazija živali, ki jih lastnik želi predati v zavetišče:

Če pes oziroma mačka izpolnjujeta predpisane pogoje za evtanazijo, zavetišče sprejem le-teh zavrne in skrbnika napoti v pristojno veterinarsko organizacijo.

 

Ali lahko takoj po oddaji živali v zavetišče, lastnik posvoji novo živali iz zavetišča?

Skrbnik, ki je psa oziroma mačko oddal v Zavetišče praviloma ne more posvojiti druge zapuščene hišne živali iz Zavetišča.

 

Predaja druge hišne živali v zavetišče

Prijavo druge neželene hišne živali zavetišče sprejme enako kot za pse in mačke in oglašuje na Oglasni deski zavetišča ter Spletne strani Zavetišča Ljubljana do neposredne oddaje novemu skrbniku. V zavetišče se jih sprejme le po odločbi uradnega veterinarja.

 

Naši sponzorji in donatorji
Royal CaninOpelData labVeterinarska postaja
Mimovrste