Zavetisce ljubljana logo
Nekateri potrebujemo
nekaj več pozornosti
Naslovnica

Pogosta vprašanja

Kje se nahaja zavetišče Ljubljana?

Zavetišče Ljubljana se nahaja na Barju, skoraj tik na meji med Mestno občino Ljubljana in Brezovico, v bližini Dolgega mostu. Naš naslov je Gmajnice 30, 1000 Ljubljana. Napotke, kako do Zavetišča Ljubljana, najdete tukaj.

Kako posvojim psa ali mačko iz zavetišča?

Postopek posvojitve si lahko preberete tukaj

Zakaj moram pred posvojitvijo izpolniti vprašalnik, v katerem zahtevate ogromno podatkov? 

Eno od naših pomembnih vodil je, da žival ostane v novem domu in da je posvojitev uspešna. Najpogostejša napaka izbiranja živali je namreč le na podlagi izgleda. Ljudje smo takšni, da izbiramo z očmi in pogosto izberemo nekaj, ker nam je všečno. Ob tem pa ne pomislimo na posebnosti oziroma zahtevnost izbrane živali. Zato postopku posvojitve namenjamo veliko pozornosti in želimo kandidata čim bolje spoznati in zatem seznaniti z izbrano živaljo. Uspeh posvojitve je odvisen od ujemanja med živaljo in posvojiteljem. Bolj kot izgled je pomembno ujemanje v značaju, ujemanje v psihofizičnih zmožnostih in potrebah. In nenazadnje, pomembni so pogoji, ki jih lahko nudimo, predvsem dovolj časa, pozornosti za žival. Skozi vprašalnik tako izvemo, kaj živali lahko nudite in kaj od živali pričakujete.  Naša želja je tudi, da žival od nas gre na vsaj enako dobro oziroma bolje, se v novem domu dobro počuti  in razveseljuje svojega posvojitelja.

Ali živali po 30 dneh bivanja v zavetišču res evtanazirate?

Zakon o zaščiti živali sicer dovoljuje evtanazijo zapuščene živali v zavetiščih, če po 30 dneh bivanja v zavetišču ta ni posvojena. V Zavetišču za zapuščene živali Ljubljana zdravih živali ne evtanaziramo, temveč jih oskrbujemo, dokler ne dobijo primernega posvojitelja.  Z denarno pomočjo posameznikov in podjetij, živali lahko oskrbujemo v zavetišču dlje kot zakonsko predpisanih 30 dni. Nekateri psi so v Zavetišču Ljubljana preživeli 4, 5 ali cel 6 let, preden so bili posvojeni. 

Evtanaziramo živali, ki so neozdravljivo bolne ali njihovo zdravljenje ne bi bilo uspešno. Živali evtanaziramo tudi po odločbi uradnega veterinarja (inšpektorja) oziroma pristojnih služb, največkrat kot nevarne živali zaradi agresivnega vedenja, napadalnosti.

Zakaj moramo posvojitev živali iz zavetišča plačati?

Ob posvojitvi živali (psa ali mačke) zavetišču plačate posvojnino, ki za psa znaša 50,83 €, za mačko pa 30,00 €. S posvojnino želimo bodoče lastnike posvojenih živali opozoriti, da žival ne prinaša samo lepih trenutkov, ampak z njo pridejo tudi nekateri stroški (oprema, hrana,  veterinarska oskrba, redna cepljenja in podobno). Prispevek ob posvojitvi je v primerjavi z vsemi stroški zavetišča, simboličen. Posvojite namreč žival, ki je oskrbljena, urejena in s tem prihranjen pomemben del stroškov, ki bi jih sicer imeli pri veterinarju. Seveda pa to ne pomeni, da stroškov ne bo več v prihodnje in ta simboličen znesek opozarja prav na to. Z vašim, čeprav simboličnim, zneskom nas podprete in pomagate pri skrbi za zapuščene živali.

Posvojitev živali iz zavetišča zgolj z namenom ji rešiti življenje, je zmotno. Živali v zavetišču ni potrebno reševati, smo jih že mi rešili, jih prevzeli v oskrbo in pri nas ostajajo, dokler jim ne najdemo novega doma. V zavetišču imajo skoraj vse, kar je najbolje zanje, le za vedno dom jim manjka. V zavetišču namreč ne moremo zagotoviti toliko pozornosti, domačnosti in skrbi, kot jih lahko zagotovi odgovoren skrbnik. Zato je naša želja, da gre žival od nas na vsaj enako dobro oziroma boljše.

Torej vsi psi, ki gredo iz zavetišča v posvojitev, so veterinarsko pregledani, imajo odpravljene parazite, so cepljeni proti kužnim boleznim. Psi stari 3 mesece in več, so cepljeni proti steklini, vse psičke so sterilizirane oz. samci kastrirani. Vsi psi so čipirani, imajo potni list in so registrirani v registru.

Tudi vse mačke, ki so na voljo za posvojitev, so veterinarsko pregledane, imajo odpravljene parazite, so cepljene proti kužnim boleznim, pregledane na FeLV (virus mačje levkoze). Vse so mikročipirane, ter sterilizirane oz. samci so kastrirani. Vse muce dobijo tudi potni list za hišne živali in so registrirane v registru. Muce, starejše od 6 mesecev, so pregledane tudi na FIV (virus mačje imunske pomanjkljivosti - "mačji AIDS"). Ves čas karantene in tudi na oddaji imajo mačke na voljo mačje stranišče in ga praviloma znajo uporabljati.

Kaj storiti, če žival izgubite?

Če se vaša žival izgubi, morate v roku 72 ur obvestiti najbližje zavetišče (5. člen Pravilnika o zaščiti hišnih živali Ur.l. št. 75/2005). Priporočamo pa vam, da si več o tem preberete tukaj

Kaj storiti, če žival najdete?

Če najdete zapuščeno žival, se najprej obrnite na pristojno zavetišče, saj jo mogoče že kdo pogreša. Tudi predpisi narekujejo, da ste dolžni v roku 24 ur obvestiti pristojno zavetišče, vendar imejte vedno v mislih, da najdeno žival lahko nekdo pogreša, jo išče in si je želi nazaj Predstavljajte si, kaj bi vi želeli, da stori najditelj morebiti vaše živali oziroma česarkoli vam ljubega.

Ob tem poudarjamo, da zgolj objava na osebnem profilu na Facebooku ali FB skupinah ni dovolj. Čeprav lahko v kratkem času dosežete širok krog ljudi, pa lahko prav skrbnike zgrešite. Za pravilno obravnavo najdene živali je torej potrebno obvestiti tudi Zavetišče, ki prevzame in vodi vse postopke v zvezi z najdeno živaljo, predvsem pa skuša čim hitreje najti skrbnike. Skrbniki živali namreč vedo pogrešane živali iskati tudi v zavetišču. 

Zakaj ne pridete takoj po žival, če vam sporočimo, da smo jo našli? 

Zavetišče ob skrbi za zapuščene živali z območja MOL pokriva tudi več drugih občin (povezava območje pristojnosti)), zato smo veliko na terenu, kjer ulavljamo oziroma prevzemamo zapuščene živali, jih prepeljemo v zavetišče, lovimo prostoživeče živali in opravljamo ostale naloge v okviru svojih pristojnosti. Če je ekipa zavetišča že  na terenu zaradi drugega primera, se na vašo prijavo ne moremo odzvati nemudoma. Se pa potrudimo odzvati čim prej, vsekakor hitreje kot velevajo predpisi, Odzivni čas zavetišča je namreč po pravilniku 24 ur od prejete prijave najdbe. Za poškodovano žival je predpisan odzivni čas 4 ure, mi pa se odzovemo v najkrajšem času in takšne primere obravnavamo prednostno. Vse klice si zabeležimo v vrstnem redu in jim skušamo smiselno slediti. Ob tem upoštevamo tudi krajevno razporejenost. Bomo pa veseli, živali pa zagotovo hvaležne, če nam boste lahko priskočili na pomoč in najdeno žival pripeljali v zavetišče. Vendar pred tem nas vedno obvestite, pokličite in sledite našim navodilom. Morda imamo skrbnika blizu. Lahko je prevoz živali prenevaren za vas ali zanjo in je bolje počakati na našo intervencijo. Pokličite in se bomo dogovorili. Vnaprej se vsem zahvaljujemo za strpnost in razumevanje.

Našli smo poškodovano ali zapuščeno drugo žival (npr., kuščarja, želvo, vrano, srnico), ali jo lahko pripeljemo k vam? 

Zavetišče Ljubljana ni pristojno, niti opremljeno in usposobljeno za sprejem rejnih živali, prostoživečih (divjih) živali ali divjad, zato jih ne moremo sprejeti. 

Za zapuščene rejne živali (ovce, koze, krave...) pokličite uradnega veterinarja oziroma regijski center za obveščanje, na 112.

Prostoživeče (divje) živali sprejmejo pristojna zatočišča za prostoživeče živali oziroma pokličite regijski center za obveščanje, na 112.

Za divjad so pristojne Lovske družine, na območju katerih so živali bile najdene, pokličite regijski center za obveščanje, na 112.

Kaj, če najdemo poginulo žival?

Zavetišče ne sme prevažati mrtvih živali. Za odstranitev mrtvih živali skrbi Veterinarska higienska služba (VHS), tel: 07 33 25 801.

Kdaj lahko pridemo sprehajati pse v zavetišče? 

Sprehajanje psa v zavetišču je veliko več kot le hoja s psom na vrvici. Je čas socializacije, vzgoje in utrjevanja vezi pes –vodnik. Zato je pri nas za sprehajanje psov potrebno imeti opravljeno izobraževanje Več  o sprehajanju in kako postati sprehajalec v Zavetišču Ljubljana, najdete tukaj

Kdo pa potem sprehaja pse v zavetišču? Menda niso cele dneve zaprti v bokse?

Pse vsakodnevno sprehajajo oskrbniki Zavetišča in redni sprehajalci, ki so izobraževanje opravili. Psi v Zavetišču praviloma gredo na sprehod dvakrat dnevno, zjutraj in zvečer/popoldne (odvisno do letnega časa) in imajo na voljo kar 10 izpustov –igrišč za pse.  

Ali so psi v zavetišču dresirani?

Psi v zavetišču niso dresirani. Pri vseh psih opravimo oceno značajskih lastnosti in rezultatu primerno prilagodimo postopek socializacije in vzgoje, po potrebi rehabilitacijo neželenega vedenja. Naučimo jih osnov vodljivosti in komuniciranja z ljudmi, predvsem z vodnikom. Velik del navedenega se izvaja v času sprehajanja.

Ali tudi prostoživeče mačke oddajate novim lastnikom? Zakaj jih spuščate nazaj?

Prostoživeče mačke so posebna skupina mačk, ki ne marajo zaprtih prostorov, tesnega stika z ljudmi in se najbolje počutijo v svojem okolju. Tudi če jih preselimo drugam, bodo storile vse, da se vrnejo nazaj. Zato jih po sprejemu čim prej pregledamo, kastriramo ali steriliziramo, odpravimo parazite, po potrebi zdravimo ter jih oskrbljene vračamo na mesto ulova. Le v izjemnih primerih, kot je na primer bolezen, primere lahko rešujemo tudi drugače, seveda upoštevajoč lastnosti obravnavane mačke. Več o prostoživečih mačkah lahko preberete tukaj.

Kaj storiti, če opazite mučenja živali?

Mučenje živali je zakonsko prepovedano in se kaznuje. Vsako mučenje (trpinčenje, zanemarjanje, usmrtitev...) živali prijavite pristojni Veterinarski inšpekciji, policiji ali drugim pristojnim organom.


Zavetišče Ljubljana ni pristojno za obravnavanje prijav o mučenju ali zlorabi živali. Vse odvzeme živali iz neprimernih razmer lahko odloči le  uradni veterinar – inšpektor oziroma drugi pristojni organi. Inšpektor lahko zavetišču odredi sprejem takšne živali in Zavetišče Ljubljana v takšnih primerih vedno sodeluje.

V zavetišče ste sprejeli psa, za katerega vemo, da biva v neprimernih razmerah in lastnik zanj ne skrbi ustrezno. Zakaj ste psa vrnili takemu lastniku? 

Zavetišče Ljubljana nima pristojnosti zadržati žival v zavetišču, če skrbnik živali zahteva vrnitev in ob tem izkaže lastništvo ter poravna vse nastale stroške. Ravno tako nimamo pristojnosti presojati razmer bivanja posameznih živali. Vse naštete pristojnosti ima veterinarska inšpekcija oziroma Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, v okviru katere inšpekcija deluje. Vse evidentne primere torej prijavite tukaj. Tudi zavetišče vse sume mučenja živali prijavi inšpekciji.

Kadar pokličem v zavetišče, se javi avtomatski odzivnik. Kaj naj naredim?

Ob klicu Zavetišča Ljubljana se vam vedno najprej javi avtomatski odzivnik, ki vas usmerja. Sledite navodilom. 

Splošne informacije Zavetišče Ljubljana so vam na voljo vsak dan med 8. in 14. uro. 

Prijave o izgubljenih, najdenih ali zapuščenih živalih pa Zavetišče Ljubljana sprejema 24 ur na dan. Tudi če kličete izven uradnih ur in se oglasi odzivnik, pritisnite tipko 2 za nujne klice, kar vas bo povezalo z dežurnim osebjem. 

Kdaj lahko pridemo na obisk zavetišča in ogled živali? 

Zavetišče Ljubljana je najnovejše in največje zavetišče pri nas, Sprejemamo veliko obiskov in različnih zainteresiranih zato je naročanje na termine postalo nuja. Z naročanjem na termin vam želimo zagotoviti čim hitrejšo obravnavo brez nepotrebnega dolgega čakanja in omejiti gnečo, neželeni stres ter slabo voljo.  Želimo si, da vam obisk Zavetišča ostane v prijetnem spominu. Za posvojitev živali se za termin obiska naročite tukaj.

Rezervacijo termina za voden ogled zavetišča pa lahko opravite tukaj.

Kaj pomeni, da se žival oddaja pod posebnimi pogoji?

V zavetišče sprejete zapuščene živali s seboj prinašajo raznovrstno ''prtljago''. Nekatere živali so doživele več neprijetnih izkušenj in posledično pri njih zasledimo takšne ali drugačne posebnosti. Dopis pri opisu živali  »Oddaja se pod posebnimi pogoji«, pomeni, da so pri tej živali zaznane posebnosti in je za posvojitev potrebno preveriti dodatne pogoje, vas seznaniti s poznanimi podrobnostmi, vas in žival na posvojitev pripraviti oziroma postopno privajati, vas morda usposobiti oziroma včasih živali preprosto dati dovolj časa. Postopek posvojitve lahko traja dlje, zahteva več obiskov, kar pa se vse usklajuje individualno od primera do primera. Prosimo vas, da sledite navodilom osebja in ne izgubite volje, če je prognoza ugodna. Če pa se ne izide, se vam že vnaprej zahvaljujemo za strpnost in razumevanje.

Kaj pomeni poskusna oddaja? 

Zaznamek »poskusna oddaja«, pomeni, da žival trenutno ni nameščena v zavetišču, ampak preizkuša novo okolje pri morebiti bodočih skrbnikih. Za poskusno oddajo se odločimo v primerih, ko ima bodoči posvojitelj doma že kakšno žival in je potrebno preveriti ujemanje ali v primeru, da ima žival vedenjske ali kakšne druge posebnosti in zahtevnosti oskrbe ni moremo vnaprej opredeliti ali v drugih primerih upravičenih zadržkov po presoji zavetišča. Poskusna doba traja najmanj 1 teden, praviloma 14 dni in jo izjemoma lahko podaljšamo. Če je poskusna oddaja uspešna, postopek zaključimo in žival oddamo v trajno posvojitev. Če poskusna oddaja ni uspešna, se žival vrne v zavetišče in je na voljo drugim posvojiteljem. 

Zakaj ne morem posvojiti ali rezervirati muce, ki še ni dovolj stara?

Mačjih mladičkov, ki še niso dovolj stari, ni možno ne posvojiti in ne rezervirati. V primeru mačjega legla mladiči po predpisih ostajajo skupaj z mačjo mamo do dopolnjenega 12. tedna starosti, da se naučijo vseh mačjih veščin, pravilne socializacije in se pripravijo na odraslost, na samostojno življenje. Mladiče iz legel torej pred tem časom ni mogoče posvojiti.

Mačji mladiči brez mamic pa so pogosto slabotni, bolni in žal je pri njih stopnja umrljivosti visoka, saj nimajo mamine zaščite. Z našo pomočjo se njihove možnosti bistveno izboljšajo in že pri starosti 9. tednov tveganje močno zmanjšamo. 

Iz navedenih razlogov smo omejili tudi možnost rezervacije. Rezervirate lahko muce starejše od devetih tednov starosti, v kolikor še niso na voljo za posvojitev. Kaj pa rezervacija pomeni, je podrobneje predstavljeno na tej povezavi. 

Ali lahko k vam pripeljem žival na zdravljenje? 

Veterinarska ambulanta v Zavetišču Ljubljana je ambulanta zaprtega tipa, kar pomeni da lahko oskrbujemo izključno zapuščene živali, torej živali, ki so sprejete v zavetišče. Za zdravljenje, cepljenje in ostalo zdravstveno oskrbo lastniške živali, se obrnite na izbranega veterinarja. Če veterinarja nimate izbranega, predlagamo najbližjo ali dežurno veterinarsko ambulanto. 

Ali vam lahko namenimo 0,5 % dohodnine? 

Zavetišče Ljubljana deluje kot javni zavod in ne kot društvo, zato ni upravičeno do 0,5% dohodnine. 

Ali sprejemate donacije?

Zavetišče Ljubljana hvaležno sprejema donacije v finančnih sredstvih in v materialu. Več o načinu pomoči živalim v zavetišču najdete tukaj.

Naši sponzorji in donatorji
Royal CaninOpelData labVeterinarska postaja
Mimovrste