O nas

O nas

Zavetišče Ljubljana je vodilno zavetišče v Sloveniji, ki živalim nudi najvišji strokovni standard oskrbe.

Info

Info

Tukaj najdete aktualna obvestila, novice in številne druge informacije.

Storitve

Storitve

Prizadevamo si ponuditi še več in vas vabimo, da nas obiščete.

Medijsko središče

Medijsko središče

Vse informacije in aktualne objave za medije zbrane na enem mestu.

Za občine
Zavetisce ljubljana logo
Posvoji

Posvoji

Živali na voljo za posvojitev, postopek posvojitve, nasveti za skrb za živali, zgodbe oddanih živali itd.

Najdene

Najdene

Živali, ki so bile najdene in prepeljane v zavetišče, ter postopek vračanja.

Izgubljene

Izgubljene

Če ste žival izgubili, se seznanite s postopkom obveščanja in na naši spletni strani objavite njene slike.

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta

Nahajate se na spletnem mestu Zavetišča Ljubljana.
Lastnik spletnega mesta je ZOO Ljubljana, ki je upravljalec Zavetišča Ljubljana (ID za DDV: SI44188960, matična številka 5052700000).

Vaš dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo urejajo ti splošni pogoji. Z vstopom na spletno mesto potrjujete, da ste z njimi seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Zavetišče Ljubljana si pridržuje pravico, da te splošne pogoje brez obvestila spremeni ali dopolni.

1. Pomen uporabe spletnega mesta 

Uporaba tega spletnega mesta pomeni ogledovanje vsebin na spletni strani, lahko pomeni pa tudi: 
    • izpolnjevanje obrazcev na spletni strani, 
    • naročanje izdelkov ali storitev na spletni strani, 
    • uporaba spletne aplikacije, 
    • druge vrste uporabe glede na vsebine spletnega mesta. 

2. Pravila uporabe spletnega mesta 

Uporabniki morajo spletno mesto uporabljati odgovorno in brez povzročanja škode. 

Prepovedano je: 
    • kršiti avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine, 
    • kršiti osebnostne pravice (verska, politična prepričanja, zdravstveno stanje in druge z zakonom zaščitene pravice), 
    • spodbujati sovraštvo ali nasilna dejanja, 
    • spodbujati jemanje nedovoljenih substanc, 
    • spodbujati ribarjenje na spletu (phishing), 
    • namerno razširjati viruse, črve, pomanjkljivosti, trojanske konje, poškodovane datoteke, potegavščine ali druge vsebine oziroma elemente uničevalne ali varljive narave, 
    • uporabljati spletno mesto z namenom nezakonite izmenjave datotek s pomočjo naprednega omrežnega povezovanja enakovrednih računalnikov (peer-to-peer),uporabljati sistem za rudarjenje kripto valut in drugih elektronskih valut, izvajati druga dejanja, ki kršijo ali spodbujajo ravnanje, ki pomeni kršitev kazenskih predpisov ali drugih veljavnih predpisov in pravic tretjih oseb. 

3. Odgovornost uporabnika  

Uporabnik je dolžan zapustiti spletno mesto, v kolikor se ne strinja s splošnimi pogoji. 

Uporabnik je dolžan spletno mesto uporabljati na način, da ne povzroča škode spletnemu mestu ali upravljavcu namerno ali iz malomarnosti. 

Uporabnik lahko obvesti upravljavca o tehničnih motnjah ali nedelovanju spletne strani oziroma vsebin, v kolikor motenj ali nedelovanja upravljavec zaradi zunanjih vzrokov ne zazna. Ko mu lahko nastane škoda, pa je to dolžan nemudoma storiti.  

4. Odgovornosti upravljavca 

Lastnik spletne strani se bo trudil, da bo spletna stran in njene vsebine redno ažurirane in bodo vsebovale pravilne informacije in gradiva. Kljub temu pa lastnik spletne strani ne more zagotoviti točnosti, celovitosti in ažurnosti in k temu tudi ni zavezan.

Lastnik spletne strani ne prevzema nobene odgovornosti za nastalo škodo v primeru nedostopnosti vsebin, sprememb, pomankljivosti, napak ali zastarelih informacij na spletni strani. Lastnik spletne strani tudi ne more zagotoviti nemotenega dostopa in da bodo informacije in vsebine na spletni strani vedno dostopne. Vsebine na spletni strani ali dele spletne strani lahko lastnik brez predhodne najave kadarkoli umakne ali spremeni. 

Upravljavec odgovarja za delovanje spletne strani in vsebin, ki jih ponuja, razen v primerih višje sile ali drugih vzrokih, na katere upravljavec nima vpliva. Upravljavec se trudi odpravljati tehnične in vsebinske napake hitro z namenom omogočanja nemotene uporabe spletne strani in vsebin uporabnikom. Upravljavec ne prevzema odgovornosti in uporabnik ne more zahtevati morebitnega povračila škode, ki bi mu lahko iz tega nastala, v naslednjih primerih: 
    • škode, ki jo utrpi uporabnik ob nepravilni uporabi spletnega mesta upravljavca ali ob neupoštevanju teh splošnih pogojev, 
    • slovničnih napak v besedilih, 
    • če spletno mesto ne deluje 24ur/7 dni na teden 100%, 
    • neustreznosti vsebin na spletni strani, 
    • časovne neusklajenosti ob vnosu vsebin
    • povezav do spletnih mest tretjih oseb (za vsebine na spletnih mestih tretjih oseb upravljavec ne prevzema odgovornosti, zavezuje pa se, da bo povezave izbiral skrbno). 

Zavetišče Ljubljana vsebin spletnega mesta ni zavezano posodabljati, jih pa lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni. Zavetišče Ljubljana si tako pridržuje pravico do spreminjanja in dopolnjevanja vsebin.

5.  Avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine

Celotna vsebina spletnega mesta (fotografije, filmi, besedila, zvoki, logo Zavetišče Ljubljana  itd.), je avtorsko-pravno zaščitena. Nosilec vseh materialnih avtorskih pravic na vsebinah, objavljenih na spletnem mestu, je Zavetišče Ljubljana  in/ali oseba, za katero je to pri posamezni vsebini izrecno navedeno.

Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega soglasja Zavetišča Ljubljana  je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletnem mestu, za kakršenkoli namen, razen za oseben ogled uporabnika ali kot referenca. Zloraba lahko pomeni kaznivo dejanje in ima lahko za posledico materialno odgovornost uporabnika.

Brez predhodnega pisnega soglasja Zavetišča Ljubljana  je uporabniku prepovedano posegati v avtorska dela iz prejšnjih odstavkov tega člena, jih predelovati ali prirejati ter prenašati pravice na teh delih na tretje osebe.

6. Omejitev in izključitev odgovornosti Zavetišča Ljubljana 

Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva glede delovanja ali dostopnosti spletnega mesta in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker spletno mesto ni bilo dostopno ali ni delovalo ali ni delovalo pravilno.

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi uporabe spletnega mesta utegnila nastati na uporabnikovi strojni, programski ali drugi opremi. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za primerno zaščito (protivirusno ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopa do spletnega mesta.

Uporabnik je dolžan na primeren način skrbeti za varnost in zaupnost podatkov, ki jih uporablja za prijavo na spletnem mestu (uporabniško ime, geslo). Če sumi, da prijavne podatke uporablja tretja nepooblaščena oseba ali da so bili podatki nepooblaščeno razkriti, je dolžan o tem nemudoma obvestiti ponudnika. Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati uporabniku, ker je prišlo do nepooblaščenega razkritja ali uporabe prijavnih podatkov.

VELJAVNOST

Splošni pogoji, politika piškotkov in varstvo osebnih podatkov so objavljena na spletnem mestu www.zavetsice-ljubljana.si in velja od 3.10.2021 dalje.

Ob vsaki spremembi Politike varstva zasebnosti in uporabe piškotkov Javnega zavoda boste ustrezno obveščeni. Obvestilo bo vidno ob vašem obisku spletne strani.