Zavetisce ljubljana logo
Nekateri potrebujemo
nekaj več pozornosti
Naslovnica

Kaj storiti, če najdemo zapuščeno žival

ZAVETIŠČE LJUBLJANA SPREJEMA ŽIVALI 24 UR NA DAN

V Zavetišče za zapuščene živali sprejemamo hišne živali, ki so bile najdene na območju Mestne občine Ljubljana (MOL), občine Brezovica, občine Borovnica, občine Tržič, Mestne občine Kranj (MOK), občine Radovljica, občine Naklo, občine Vrhnika, občine Postojna, občine Gorje, občine Cerknica, občine Bloke in občine Loška dolina.

Zapuščene hišne živali drugih občin sprejmejo pristojna zavetišča, s katerim imajo občine sklenjeno pogodbo.

Za zapuščene rejne živali (ovce, koze, krave...) obvestite območni urad veterinarske uprave uradnega veterinarja oziroma 112.

Prostoživeče (divje) živali sprejmejo pristojna zatočišča za prostoživeče živali oziroma obveščajte 112.

Za divjad so pristojne Lovske družine na območju, katerih so živali bile najdene, oziroma obveščajte 112.

Kaj storiti, če najdete zapuščeno hišno žival?

  1. Preverite, ali je žival res zapuščena oziroma ali ni morda skrbnik živali v bližini. 

  2. Preverite stanje živali, tako da ne ogrožate lastne varnosti in si zabeležite morebitne poškodbe ali bolezni. 

  3. Če žival ni bolna ali poškodovana in ne ogroža okolice, se ji približajte le tako, da zagotovite lastno varnost ter preverite, ali je na ovratnici (če jo ima) morebiti kontakt skrbnika.

  4. Če je skrbnik znan oziroma ga je mogoče ugotoviti, se ga obvesti o najdbi živali in žival vrne. 

  5. Če lastnika ni mogoče najti ali ga obvestiti oziroma ne sodeluje, žival odpeljite v zavetišče oziroma obvestite zavetišče (01/256 02 79, št. 2 za nujne klice).

  6. Če se živali ne morete približati, poskusite preprečiti pobeg oziroma omejiti gibanje s priprtjem v primeren ograjen prostor in obvestite zavetišče. Pridržanje živali oziroma spremljanje gibanja je nujno za uspešen ulov.

  7. Zavetišče pokličite, četudi živali ne morete zadržati. Preverite točno lokacijo, kjer ste jo opazili in si zapomnite, kam je žival pobegnila.  

  8. Zavetišče takoj pokličite tudi v primeru, da žival ogroža okolico (je nevarna ali je na avtocesti).

  9. Če je zapuščena žival na zasebnem zemljišču, obvestite lastnika (ki obvesti zavetišče in dovoli ulov) oziroma uradnega veterinarja na 112.

  10. Če najdete zapuščenega psa ali mačko, si oglejte postopek tudi v spodnjem VIDEU:

Kako najdeno žival prepeljati v zavetišče?

Hišno žival, ki ste jo našli zapuščeno, lahko po predhodnem dogovoru z zavetiščem sami pripeljete, vendar le tako, da ne ogrožate lastne varnosti oziroma varnosti najdene živali. Če najdene hišne živali ne morete pripeljati sami, nas pokličite na 01/256 02 79 (pritisnite 2 za nujne klice).

Odzivni čas zavetišča

Zavetišče mora poskrbeti za namestitev zapuščene živali v roku 24 ur, za bolno ali poškodovano žival oziroma če žival ogroža okolico pa je predpisan odzivni čas 4 ure, kar določa 11. člen Pravilnika o pogojih zavetišča za zapuščene živali (Ur.l.RS št.45/2000).

Prijavitelj najdene živali usmerja zaposlene zavetišča po svojih močeh pomaga pri ulovu živali, tako da ne ogroža lastne varnosti.  

Anonimnih prijav zavetišče ne obravnava. Na zasebnem zemljišču zavetišče ukrepa le z dovoljenjem lastnika oziroma po odločbi uradnega veterinarja in/ali v spremstvu uradne osebe.

Sprejem zapuščene hišne živali v zavetišče

Ob sprejemu zapuščene hišne živali v zavetišče najditelj izpolni sprejemni dokument zapuščene živali. Identiteto izkazuje z osebnim dokumentom, resničnost podatkov pa potrdi z lastnoročnim podpisom.

Vse sprejete zapuščene živali se evidentira, oskrbi in vrača znanemu oskrbniku oziroma namesti po protokolih Zavetišča in v skladu z veljavnimi predpisi. Če je zavetišče polno, lahko zaprosi za pomoč najditelja ali drugo zainteresirano osebo za začasno oskrbo ali žival namesti v drugo zavetišče.

Naši sponzorji in donatorji
Royal CaninOpelData labVeterinarska postaja
Mimovrste