Zavetisce ljubljana logo
Nekateri potrebujemo
nekaj več pozornosti

Izjava o varstvu in obdelavi osebnih podatkov

Ta politika varstva zasebnosti in uporabe piškotkov velja za vse uporabnike spletnega mesta Javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana in podenoto Zavetišče Ljubljana in njegovih podstrani ter začne veljati na datum, ko ste prvič uporabili spletno mesto.

Uporabnik   je   vsaka   pravna   ali   fizična   oseba,  ki   uporablja   oziroma   obišče   spletno   mesto www.zavetisce-ljubljana.si oz. zavetisce-ljubljana.si v nadaljevanju »uporabnik«. Ponudnik je Živalski vrt Ljubljana oz podenota Zavetišče Ljubljana, v nadaljevanju »ponudnik«.

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da se strinja s to politiko varstva zasebnosti in piškotkov. Uporabnik se z nadaljnjo uporabo spletnega mesta strinja s spremembami.

I - VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

V Javnem zavodu Živalski vrt Ljubljana oz podenota Zavetišče Ljubljana bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za navedene namene. Vaše osebne podatke bomo skrbno varovali v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Pripadajo vam vse pravice v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (»GDPR«) in veljavno zakonodajo, ne glede na to, ali so pravice opredeljene v tej izjavi.

Kadarkoli pa lahko zahtevate: popravek svojih osebnih podatkov, trajen izbris osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas ter izvoz (pravica do prenosljivosti) in vpogled do osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas. Prav tako vam pripadajo pravica do omejitve obdelave, pravica do obveščanja v zvezi s popravkom, izbrisom ali omejitvijo obdelave in pravica do ugovora. Svoje pravice lahko uveljavite s posredovanjem pisne zahteve na naslov info.op.hladin@siol.net., pri morebitnem uresničevanju pravice pa niste dolžni določiti ali poimenovati, katero pravico uresničujete.

1. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno s temi pravili, je:

odvetnica dr. Marija Hladin
Groharjevo naselje 75
4220 Škofja Loka
elektronski naslov: info.op.hladin@siol.net
telefonska številka: +386 (0)31 230 005

2. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Javnem zavodu Živalski vrt Ljubljana je dosegljiva na e- naslovu info.op.hladin@siol.net.

3. Obdelovalec osebnih podatkov

Obdelovalec osebnih podatkov Javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana je CNJ, d.o.o  Einspielerjeva ulica 6, Ljubljana, 1000 Ljubljana. Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov sta medsebojna razmerja in obveznosti opredelila in uredila s pisno pogodbo.

4. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam ali v tretje države

Javni zavod Živalski vrt Ljubljana zbranih osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam ali v tretje države. Javni zavod Živalski vrt Ljubljana za pošiljanje e-novic uporablja spletno platformo MailChimp, na kateri so shranjeni osebni podatki posameznikov za namen pošiljanja novic. Spletna platforma MailChimp zagotavlja spoštovanje zahtev iz Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679), poleg tega je pridobila certifikat skladnosti z zasebnim ščitom EU-ZDA (EU-U.S. Privacy Shield Framework). Splošni pogoji uporabe in Politika zasebnosti platform MailChimp so dostopni tukaj: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

5. Vrste osebnih podatkov in nameni njihove obdelave

6. Ukrepi za varovanje osebnih podatkov

Javni zavod Živalski vrt Ljubljana za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov izvaja vse potrebne pravne, organizacijske in ustrezne logistično-tehnične postopke in ukrepe, bodisi sam na podlagi internih aktov, bodisi preko svojih pogodbenih partnerjev.

7. Rok hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se lahko obdelujejo in hranijo do izpolnitve namena oziroma do preklica dane privolitve posameznika.

8. Pravice posameznika

Posameznik lahko privolitev kadarkoli prekliče, poleg tega pa ima pravico zahtevati vpogled, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov in sicer tako, da nas o tem obvesti pisno po pošti na naslov Javni zavod Živalski vrt Ljubljana, Večna pot 70, 1000 Ljubljana ali preko elektronskega naslova info.op.hladin@siol.net.. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi ugovor v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov.

Posameznik pa lahko pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

9. Ravnanje v primeru kršitev

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov bo Javni zavod Živalski vrt Ljubljana oziroma pooblaščena oseba brez nepotrebnega odlašanja oziroma najpozneje v 72 urah po seznanitvi s kršitvijo, o kršitvi obvestil Informacijskega pooblaščenca, razen če ni verjetno, da bi bile s kršitvijo varstva osebnih podatkov ogrožene pravice in svoboščine posameznikov.

V primeru verjetnosti, da bo kršitev varstva osebnih podatkov povzročila veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo, bo Javni zavod Živalski vrt Ljubljana oziroma pooblaščena oseba brez nepotrebnega odlašanja sporočila posamezniku, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov in mu podala vse potrebne informacije skladno s 34. členom Uredbe.

Naši sponzorji in donatorji
Royal CaninOpelData labVeterinarska postaja
Mimovrste