Zavetisce ljubljana logo
Nekateri potrebujemo
nekaj več pozornosti
Naslovnica

Predstavitev za občine

Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana je bilo kot prvo v Sloveniji ustanovljeno na svetovni dan živali - 4. oktobra 2002. Ustanovila ga je Mestna občina Ljubljana za lastne potrebe oskrbe zapuščenih hišnih živali, predvsem psov in mačk in je notranja organizacijska enota javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana.

Zavetišče Ljubljana je vodilno zavetišče v Sloveniji, ki je doslej pokrivalo kar četrtino slovenskih potreb po oskrbi zapuščenih živali, živalim pa nudi najvišji strokovni standard oskrbe. 

Konec avgusta 2021 je bila dokončana izgradnja novega, sodobnega  kompleksa, ki lahko sočasno sprejme do 150 psov in do 300 mačk. Vsako leto oskrbimo več kot 2000 zapuščenih živali. Zavetišče Ljubljana je s tem svojo osnovno dejavnost skrbi za zapuščene živali nadgradilo in zaživelo kot središče, ki povezuje in zbližuje vse, ki so pripravljeni prispevati k lepši prihodnosti hišnih živali. Do sem je vodilo 2 milijona prevoženih kilometrov, 35.000 živalskih zgodb, 6 let načrtovanja in 3 leta gradnje.

Z zaključkom novogradnje in s tem popolne prostorske ter vsebinske prenove novega Zavetišča smo pridobili sodobno zavetišče, ki ob še boljšem počutju živali omogoča nove dimenzije delovanja, omogoča vzgojo, izobraževanje in kakovostno  preživljanje časa vsem, živalim in ljudem. V poletju 2021 smo premierno gostili že tudi prve počitnikarje – otroke v počitniškem varstvu.

V Zavetišču Ljubljana občinam nudimo celostno storitev tako oskrbe zapuščenih, kot tudi izgubljenih hišnih živali in prostoživečih mačk (več o prostoživečih mačkah tukaj). Prav tako poskrbimo za vso komunikacijo z imetniki živali in posvojitelji. Občinam nudimo tudi izvajanje dnevov odprtih vrat, gostovanje na občinskih prireditvah, izvajanje ozaveščevalnih aktivnosti ter uporabo prostorov zavetišča za različne potrebe občine.

Dobro sodelovanje med občino in zavetiščem na dolgi rok izboljša problematiko zapuščenih živali, zmanjša število zapuščenih živali, predvsem pa motivira občane za boljšo dobrobit in razumevanje problematike zapuščenih živali.

Hišne živali so postale pomembni someščani. Sobivanje z njimi bo za vse prijetno le, če je zanje ustrezno poskrbljeno, če so socilaizirane in dobro integrirane v naš način življenja.

Infrastruktura Zavetišča Ljubljana 

Nov kompleks je veliko več, kot le začasen dom za zapuščene živali. Nova uprava s predavalnico in prostori za prostovoljce, obiskovalce, domovanje za pse, sprejemno -veterinarska ambulanta, domovanje za mačke, servisni objekti, čistilna naprava, izpusti za pse z raznovrstnimi podlagami ter avtobusi, predelani v paviljone, so Zavetišče Ljubljana celostno zaokrožili  v sodoben center novih priložnosti. Zapuščenim živalim nudimo celostno oskrbo po sodobnih strokovnih standardih in se hkrati trudimo za preventivo in za manj zapuščenih živali.

Objekti Zavetišča Ljubljana

Objekti zavetišča s sektorsko zasnovo omogočajo fleksibilnost in prilagajanje sezonskemu nihanju v številu in  strukturi živali in nepredvidljivim dogodkom. Obenem pa omogočajo tudi preprečevanje širjenja kužnih bolezni ter nemoteno delovanje zavetišča v primeru izrednih razmer, saj lahko začasno zapremo le sektor, kjer bolezen izbruhne, preostali del zavetišča pa deluje normalno.

Zavetišče ima lastno, sodobno opremljeno veterinarsko ambulanto. Razporeditev prostorov v ambulanti je fleksibilna za prilagajanje sezonskim potrebam in spremembam namembnosti. Zagotovljeni so ločeni izolatoriji, kjer je mogoče varnejše zdravljenje okuženih živali. Ambulanta je opremljena z vso potrebno opremo po sodobnih standardih (digitalni rentgenski aparat, ultrazvok, laboratorij z varnim mestom za obdelavo vzorcev, bivalni prostori za intenzivno nego…). Sodobno opremljeni kirurški dvorani omogočata opravljanje tudi zahtevnejših kirurških posegov.

Kdo smo Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana

Za oskrbo živali skrbi 11 zaposlenih (7 oskrbnikov, dva veterinarja zavetišča, 1 pisarniška referentka in vodja zavetišča).

Podporo nudijo še sodelavci skupnih služb matične enote ZOO Ljubljana (vodstvo, računovodstvo, vzdrževanje, nutricist, vodja veterine). Dijaki srednje veterinarske šole v zavetišču opravljajo prakso. Ves čas, še posebno pa v sezoni, pomagajo tudi študentje. Pse sprehajajo prostovoljni sprehajalci, po svojih močeh pa pomagajo tudi drugi občani in zainteresirana javnost.

Organi zavetišča Ljubljana

Svet zavetišča: konstituiran 6. 6. 2017

Predsednik: Pavel Kvapil (predstavnik imetnika od 21.10.2019)
Člani:
Predstavnica lokalnih skupnosti: Emilija Mitrovič
Predstavnik UVHVVR: Barbka Tomše (predstavnica UVHVVR OU LJ),
Predstavnica Društev za zaščito živali: Jadranka Juras (predstavnica društva Lajka).

Vodja Zavetišča: Tanja Ferenčak, dr. vet. med.

 Svet zavetišča obvezno sestavlja predstavnik lokalnih skupnosti, ki predstavlja vse lokalne skupnosti, predstavnik UVHVVR, predstavnik društev, ki predstavlja vsa društva in predstavnik imetnika zavetišča.

Storitve, ki jih zavetišče nudi občinam

Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana je živalim in občanom v stiski na razpolago 24 ur dnevno vse dni v tednu. Paket za občine ponuja popoln in profesionalen servis po najvišjem strokovnem protokolu oskrbe in obravnave izgubljenih ali zapuščenih živali, pri čemer Zavetišče Ljubljana prevzame  vse skrbi in obveznosti občin. V skladu s predpisi za občino opravlja  naslednje naloge: 

 • Sprejemamo prijave o zapuščenih živalih. Sprejem poteka 24 ur dnevno vse dni v tednu. Preberite več o tem kaj storiti, če izgubite hišno žival.

 • Zagotavljamo potrebno veterinarsko pomoč in oskrbo zapuščenim živalim. Preberite več o tem kaj storiti, če najdete zapuščeno žival. Vsem poškodovanim živalim je nudena veterinarska pomoč 24 ur na dan, najkasneje v roku 4 ur po prijavi. Vse zahtevnejše paciente, za katerih zdravljenje nismo dovolj tehnično, kadrovsko ali strokovno usposobljeni, napotimo v pogodbeno ali druge ustrezne veterinarske organizacije. Dežurno službo izvaja Veterinarska ambulanta BUBA d.o.o.

 • Zagotavljamo ulov, prevoz, namestitev in oskrbo zapuščenih živali v zavetišču. Sprejem poteka 24 ur dnevno vse dni v tednu za PSE, MAČKE in v manjšem obsegu običajne vrste hišnih živali. Prevoz živali izvajamo s službenimi vozili, prilagojenimi za prevoz živali, ki so v pogonu 24 ur na dan.
  Oglejte si VIDEO o oskrbi izgubljenih mačk TUKAJ, VIDEO o oskrbi izgubljenih psov pa TUKAJ.

 • Skrbimo za iskanje skrbnikov zapuščenih in najdenih živali oziroma za oddajo živali novim posvojiteljem;

 • Sodelujemo v postopkih v primeru najdene agresivne živali;

 • Zdravih živali ne evtanaziramo, temveč jih oddajamo novim skrbnikom.

 • Skrbimo za ažurno vodenje vse potrebne dokumentacije in registrov ter redno oddaja poročila pristojnim službam;

 • Nudimo tudi nadstandardne storitve, 

 • Vzgoja, izobraževanje, preventivno delovanje;

  • Sodelujočim občinam omogočamo brezplačno uporabo javnih prostorov zavetišča za osveščanje in izobraževanje javnosti, pripravo dogodkov za občane.

  • Šolarjem in vrtcem in drugim podobnim organizacijam iz sodelujoče Občine omogočamo obisk in ogled zavetišča, možni so skupni projekti na področju izobraževanja in varstva otrok. 

  • Z namenom osveščanja o odgovornem skrbništvu in odnosu do živali sodelujemo na lokalnih prireditvah.

 • Imamo visoko stopnjo uspešnosti posvojitev, pri čemer večino posvojiteljev tudi preverimo na terenu.

 • Pridružite se naši veliki virtualni družini -  več kot 300.000 obiskovalcem spletne strani, 30.000 članom na Facebooku ter 2.000 sledilcem na Instagramu.

Zavetišče na svetovnem medmrežju

Spletna stran, Facebook ter Instagram so pomembna orodja, s katerimi upravljamo in jih s pridom  uporabljamo za iskanje novih lastnikov, pospeševanje oddajanja živali, obveščanje javnosti o delu in dogodkih zavetišča. Spletna stran Zavetišča Ljubljana je v letu 2020 zabeležila skoraj 300.000 obiskov, Facebook stran zavetišča se bliža 30.000 članom, na Instagramu pa imamo več kot 2000 sledilcev. Vsi trije kanali so dobro uveljavljeni, Facebook stran namreč gradimo že deveto leto. 

Načini sodelovanja 

Z občinami sklenemo  koncesijsko pogodbo. Nudimo tudi pomoč pri izvedbi in zagotovitvi vse potrebne dokumentacije. 

Obstoječa sodelovanja 

Storitev javne službe oskrbe zapuščenih živali izvajamo še za Mestno občino Kranj, občine Brezovica, Borovnica, Gorje, Postojna, Naklo, Radovljica, Tržič, Vrhnika, Cerknica, Loška dolina in Bloke (geografski prikaz pristojnosti najdete tukaj, na dnu strani).

Zakaj je pomembno, da ima občina urejeno/sklenjeno oskrbo zapuščenih živali 

Zapuščene živali ne poznajo meja, zato se lahko pojavijo kjerkoli in kadarkoli. Pomembno je tudi, da so občani seznanjeni s tem, kam se lahko obrnejo v primeru najdene zapuščene živali ali v primeru izgube svoje živali. V Zavetišču Ljubljana opažamo, da se občani na pristojno zavetiče za svojo občino hitro navadijo in nas potem tudi kontaktirajo. 

Ogled za zainteresirane občine  

Zainteresiranim občinam nudimo vodene oglede zavetišča in poglobljene predstavitve delovanja. 

Dodatne informacije/Predstavitveni sestanek

Za dodatne informacije in predstavitveni sestanek vam je na voljo vodja Zavetišča Ljubljana, Tanja Ferenčak, dr. vet. med.

Telefon: 01/256 02 79
Elektronska pošta: tanja.ferenčak@zavetisce-ljubljana.si

Naši sponzorji in donatorji
Royal CaninOpelData labVeterinarska postaja
Mimovrste