Zavetisce ljubljana logo
Nekateri potrebujemo
nekaj več pozornosti
Naslovnica

Naloge in projekti zavetišča

Zavetišče je z Zakonom o zaščiti živali lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba. Omenjeni zakon je bil sprejet 03.12.1999, spremenjen in dopolnjen 18.12.2003 ter 16. 2. 2007. Ta zakon določa, da mora imeti lokalna skupnost na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču.

Natančneje pa zakon dopolnjuje Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali, sprejet 10. 5. 2000, ki določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zavetišča za zapuščene živali, ureja sprejem in oddajo živali, določa pogoje za namestitev in oskrbo živali, evidence ter veterinarsko sanitarni red zavetišč.

Sprejemanje prijav o izgubljenih živalih

Zavetišče Ljubljana 24 ur na dan sprejema prijave o izgubljenih živalih. Osebje zavetišča prijavo o izgubi živali sprejme in zabeleži datum in čas prijave, točne podatke o skrbniku ter o živali s krajem in časom izgube. 

Oddaja živali novemu skrbniku    

Če ima Zavetišče Ljubljana zapolnjene kapacitete se lahko dogovori z najditeljem ali drugo zainteresirano osebo, ki izpolnjuje pogoje oskrbe, da le-ta skrbi za žival v času, dokler je zavetišče polno ali do oddaje novemu skrbniku. Do oddaje novemu skrbniku s sklenitvijo pogodbe je lastnik živali Zavetišče Ljubljana, ki odloča o vseh posegih in oskrbi živali ter materialno podpira oskrbo živali pri skrbniku.

Prevoz živali v druge pristojne ambulante

Če je žival poškodovana in veterinarska oskrba ni mogoča v lastni ambulanti, zavetišče zagotovi prevoz živali v pristojno veterinarsko ambulanto. Po veterinarski oskrbi pa prevoz v Zavetišče Ljubljana, kjer ostane v oskrbi.

Zavetišče sodeluje pri postopkih v primeru najdene agresivne živali

V primeru, da je najdena žival agresivna, ogroža okolico oziroma je ni mogoče obvladati, osebje zavetišča obvesti veterinarja ali pristojno veterinarsko organizacijo, ki nudi veterinarsko podporo. Enako se postopa v primeru, če se pri živali utemeljeno sumi na steklino.  

Nudenje nujne veterinarske pomoči

Vsem poškodovanim živalim se nudi nujna veterinarska pomoč. V kolikor lastnika ni mogoče ugotoviti oziroma vzpostaviti stika, se opravi tudi klinični pregled, ki je opravljen najkasneje v roku 24 ur po sprejemu. V kolikor je potrebno, se zapuščeni živali nudi potrebno veterinarsko oskrbo, sicer se z njo ravna v skladu z minimalnim obsegom dela. 

Osnovna dejavnost zavetišča in dodatni programi znotraj zavetišča

Oskrba živali je naša osnovna dejavnost. Poleg dnevne in veterinarske oskrbe poskrbimo še za socializacijo živali, pri čemer sodelujemo s strokovnjaki s področja vedenja ter sobivanja živali in človeka, s prostovoljci oziroma zainteresirano javnostjo. Večina (predvsem odraslih) živali zaradi svoje preteklosti potrebuje dodatno pozornost in skrb, kar zahteva sodelovanje strokovnjakov različnih področij. Na tem mestu je še veliko prostora za vključitev vseh zainteresiranih. Novi program sprehajanja psov v katerega se lahko vključijo vsi zainteresirani prinaša vrsto novosti, ki bodo še izboljšale oskrbo psov. Živali hranimo predvsem z briketirano hrano, po strogem prehrambnem režimu, prilagojenem potrebam živali glede na starost, kondicijsko stanje, aktivnost in zdravstveno stanje. Hranjenje živali z od doma prineseno hrano ni dovoljeno.

Najpoglavitnejši cilj Zavetišča za zapuščene živali Ljubljana

V zavetišču smo zelo veseli posvojiteljev – novih lastnikov živali, ki so pripravljeni psu ali mački nuditi topel in ljubeč dom, kjer živali dobijo odgovorno oskrbo ter občutijo ljubezen in pripadnost nove skupnosti. Veliko posvojiteljem nam je že zagotovilo, da posvojene živali dobroto več kot hvaležno vračajo.       

Vzgojno izobraževalna dejavnost

Zavetišča Ljubljana poleg naštetega zavetišče opravlja še vzgojno - izobraževalno dejavnost otrok, mladine in odraslih občanov ter sodeluje z vzgojno - izobraževanimi organizacijami.  

Zavetišče sodeluje tudi z drugimi organizacijami

Zavetišče sodeluje z drugimi zavetišči po Sloveniji in s kinološkimi društvi, s Kinološko zvezo Slovenije na čelu, oziroma drugimi društvi ljubiteljskih živali. Z njimi pripravlja strokovna predavanja o pravilnem ravnanju z živaljo v zavetišču, o njeni socializaciji in privajanju na nov dom. Skrbi za strokovno izobraževanje posvojiteljev, prostovoljnih sprehajalcev ter drugih prostovoljcev, zaposlenih v zavetišču in ostale zainteresirane javnosti. 

Pri opravljanju dejavnosti nam pomagajo še mnogi

Pri opravljanju svojih nalog zavetišče sodeluje z organizacijami za zaščito živali in zainteresirano javnostjo, za opravljanje dežurne veterinarske službe pa tudi s pogodbeno veterinarsko organizacijo.

V pomoč so nam zunanji sodelavci, prostovoljci, dijaki Biotehničnega centra – smer veterinarski tehnik s profesorji, študentje Veterinarske fakultete in drugi zainteresirani.

Naši sponzorji in donatorji
Royal CaninOpelData labVeterinarska postaja
Mimovrste