O nas

O nas

Zavetišče Ljubljana je vodilno zavetišče v Sloveniji, ki živalim nudi najvišji strokovni standard oskrbe.

Info

Info

Tukaj najdete aktualna obvestila, novice in številne druge informacije.

Storitve

Storitve

Prizadevamo si ponuditi še več in vas vabimo, da nas obiščete.

Medijsko središče

Medijsko središče

Vse informacije in aktualne objave za medije zbrane na enem mestu.

Za občine
Zavetisce ljubljana logo
Posvoji

Posvoji

Živali na voljo za posvojitev, postopek posvojitve, nasveti za skrb za živali, zgodbe oddanih živali itd.

Najdene

Najdene

Živali, ki so bile najdene in prepeljane v zavetišče, ter postopek vračanja.

Izgubljene

Izgubljene

Če ste žival izgubili, se seznanite s postopkom obveščanja in na naši spletni strani objavite njene slike.

Naslovnica

Kako prevzamem svojo najdeno žival iz zavetišča?

Najdeno hišno žival lahko prevzame samo imetnik živali oziroma pisno pooblaščena oseba, v nadaljnem besedilu imetnik. Pooblastilo lahko da imetnik tudi po telefonu zavetišča, če se pogovor snema.

Žival lahko prevzamete med delavniki, vikendi in prazniki

·         med delavniki v času od 8.00 do 18.00 ure

·         med vikendi in prazniki od 9.00 do 18.00 ob predhodnem dogovoru z oskrbnikom

Telefonska številka, na katero pokličete za prevzem živali, je 01/256 02 79.

Imetnik živali je dolžan predložiti ustrezne dokumente

Imetnik ali pooblaščenec je dolžan predložiti Evropski potni list hišne živali (če ga ima) ali drug dokument s katerim izkazuje lastništvo. Svojo identiteto izkazuje z osebnim dokumentom.

 

 Kaj se zgodi v primeru, če za žival popolna dokumentacija ne obstaja?

Hišne živali brez popolne dokumentacije (Evropski potni list hišne živali in vpis v CRPsov oziroma nezamenljiva oznaka) lahko prevzame zgolj in samo imetnik najdene hišne živali.


Kaj se zgodi, če zavetišče dvomi o lastništvu živali?

Če imetnik nima omenjenih dokumentov in zavetišče dvomi, da gre za pravega imetnika, lahko zahteva predložitev ustreznih dokazil (veterinarska kartoteka, fotografije, pričevanja sosedov…). Dodatna dokazila so obvezna tudi v primeru, da najdena hišna žival imetnika ne prepozna oziroma se do njega vede napadalno ali se boji. Reakcijo živali preverjajo oskrbniki zavetišča, ob prvem srečanju zapuščene živali s predvidenim imetnikom.


Kaj se zgodi, če predvidenemu imetniku ne uspe dokazati lastništva živali?

Če predvideni imetnik ni uspel dokazati lastništva živali zavetišče počaka 8 dni, če se javi še druga zainteresirana oseba, ki lahko potrdi lastništvo živali.


Vse najdene neoznačene živali, v zavetišču označimo z mikročipom in izdamo ustrezne dokumente

Vse pse, mačke in bele dihurje (tudi druge hišne živali, če tako zahtevajo veljavni predpisi) se pred vrnitvijo skrbniku, v kolikor še niso nezamenljivo označeni, označi z mikročipom in izda Evropski potni list hišne živali.Ob prevzemu živali morate podpisati Zahtevo o vrnitvi živali in Izjavo o skrbništvu

Za vrnitev najdene zapuščene živali mora imetnik ali njegov pooblaščenec podati pisno Zahtevo vrnitve in Izjavo o skrbništvu nad najdeno izgubljeno živaljo. V zahtevi in izjavi mora navesti vse zahtevane podatke, ki so mu znani. S podpisom potrdi resničnost podatkov oziroma zahtevo za vrnitev in izjavo nad lastništvom ter se strinja z objavo podatkov v CRPsi v kolikor še niso.


Imetnik mora ob prevzemu najdene živali poravnati nastale stroške zavetišča

Pred vrnitvijo najdene živali skrbniku mora imetnik živali poravnati vse nastale stroške zavetišča v skladu z veljavnim cenikom storitev Zavetišča Ljubljana. Če nastalih stroškov ne poravna, se mu najdene živali ne vrne.

V izjemnih primerih lahko vodja Zavetišča Ljubljana oziroma njegov namestnik dokazljivo socialno ogroženim dovoli obročno odplačilo z možnostjo sodne izterjave ob neplačilu.

 

Kaj se zgodi, če ugotovimo pravega imetnika najdene živali in ta ni pripravljen poravnati nastalih stroškov?

Imetnik ima 8 dni od dneva prijave najdene zapuščene živali čas, da pisno zahteva vrnitev in poravna vse nastale stroške zavetišča (razen izjem v prejšnjem odstavku).

Po preteku tega časa lahko Zavetišče najdeno zapuščeno žival oddaja novemu skrbniku.

Prejšnji lastnik  je dolžan pokriti vse nastale stroške Zavetišča v skladu z Veljavnim cenikom storitev Zavetišča. (link na cenik)

Neplačila se sodno izterjajo vključno z nastalimi stroški izterjave in zakonitimi zamudnimi obrestmi.Imetnik dobi dokazilo, da mu je bila žival vrnjena

Z lastnoročnim podpisom računa, ki ga izda Zavetišča Ljubljana zaradi nastalih stroškov, imetnik najdene  živali potrdi, da mu je najdena žival bila vrnjena.

 

Kdaj zapuščene živali ne vračamo imetniku?

Zapuščenih hišnih živali se ne vrača  v primeru utemeljenega suma mučenja živali temveč najprej obvešča pristojno območno veterinarsko upravo in ravna v skladu z navodili uradnega veterinarja.


Izgubljene hišne živali tujih državljanov

Izgubljene hišne živali tujih državljanov se vrača v skladu z navodili VURS-a. Če skrbnik zahtevanih pogojev ne izpolnjuje, se živali ne vrača oziroma se postopa v skladu z navodili VURS-a.